voip.mikrotech.cz
0 bodů
v kategorii Mikrotech VOIP (3.0k bodů)

1 reakce

+1 bodů
(3.0k bodů)
Takto obecně položený dotaz nemá jednoznačnou odpověď. Může jít o chybu v nastavení Vašeho VoIP přístroje/softwaru, o nedostačující výši kreditu pro volání, nebo o špatnou volbu čísla či snahu o volání do omezeného směru (např. máte nastaveno, že nesmíte volat do zahraničí apod.)
(1.9k bodů)
Webové stránky jsou provozovány s použitím paketů TCP/IP a přicházejí do vašeho PC přes port 80. VoIP telefonie s pakety UDP používá pro signalizaci obvykle port 5060 a pro audio streamy například porty v rozsahu 10000-10200. Tomu musí odpovídat i nastavení firewallu je-li zapnut.
Argumentace z otázky by odpovídala tvrzení, že když jde elektřina, musí jít i plyn. (jas)
Vítejte na dotazech, otázkách a odpovědích Mikrotechu (FAQ), kde můžete klást otázky a dostávat odpovědi od ostatních členů komunity nebo operátorů.
Nápověda VUM
Mobilní VOIPu
mikrotech.cz |  Nápověda VUM |  VUM - virtuální ústředna |  mVOIP
...